Monique van der Velden

Karlijn heeft als kwartiermaker een belangrijke rol gespeeld in de transitie van de detacheringsprocessen van IBN en de inrichting van de nieuwe unit Detacheringen. Haar deskundigheid, grote vakbekwaamheid, heldere inzichten en vermogen om zowel bij de grote lijnen te blijven als de cruciale details boven tafel te krijgen èn vast te houden maakten dat de gestelde doelen ruim geleverd zijn. Ze verbindt zich met waar de organisatie voor staat en gaat er vol voor. Karlijn neemt mensen mee en gaat waar nodig de confrontatie aan. En bovenal is het een erg leuk mens met het hart op de juiste plek waar het fijn mee samenwerken is.